Govor djeteta

 KAKO GOVORI PREDŠKOLSKO DIJETE

Najintenzivniji razvoj govora i jezika događa se u prve tri godine života djeteta. Predgovorno razdoblje traje od rođenja do 9. mjeseca. Govorno razdoblje obilježava pojava prve riječi sa značenjem od 9. do 15. mjeseca. Prve rečenice se javljaju od 18. do 24. mjeseca. Širenje rječnika i usvajanje gramatičnosti od 2. do 3. godine. U trećoj godini dijete koristi sve vrste riječi, učvršćuje se temelj materinjeg jezika, okolina slabije razumije trogodišnjaka jer artikulacija još nije uredna. Četverogodišnje dijete govori gramatički korektno, za širu okolinu razumljivo. Petogodišnje dijete izgovara sve glasove zaineresirano je za slova, izdvaja početni glas u riječi. Šestogodišnje dijete usvaja fonološku svjesnost/slušnu analizu i sintezu: može izdvojiti prvi i zadnji glas u riječima, rastaviti riječ na glasove, spojiti glasove u smislenu riječ, uspostavlja se veza glas - slovo.
Preduvjeti za dobar razvoj govora i jezika su: uredno razvijeni govorni organi, uredan sluh, uredan razvoj viših kognitivnih vještina (pažnja, percepcija, pamćenje), uredan intelektualni razvoj (razumijevanje), psihosocijalne sposobnosti (tendencija za uspostavljanjem komunikacije), stimulativna sredina.
Tijek razvoja jezika i govora mogu narušiti različiti faktori: prijevremeno rođenje, oštećenje sluha, moždana krvarenja, niska porođajna težina, zanemarivanje djeteta, zlostavljanje te niz drugih rizičnih stanja.
Rano prepoznavanje odstupanja, rana pojačana stimulacija razvoja govora i rana intervencija sprečavaju nastanak poremećaja koji se negativno odražavaju na cjelokupni djetetov razvoj.

Najčešći poremećaji govorno - jezičnog razvoja djece predškolske dobi su:

 • poremećaji izgovora glasova (poremećaj artikulacije, dislalija)

 • jezične teškoće (usporen razvoj govora, posebne jezične teškoće)

 • poteškoće u razvoju predčitačkih vještina

 • poremećaj ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost, usporen tempo govora)

 • poremećaj glasa (promuklost)

 • poremećaj socijalne komunikacije
   

POREMEĆAJI IZGOVORA GLASOVA (POREMEĆAJ ARTIKULACIJE, DISLALIJA)

Izgovorni poremećaji najčešće su prisutni kod predškolske i školske djece, a u nešto manjem postotku nalazimo ih i kod odraslih. Način izgovora ponekad utječe na razumljivost sadržaja govora, ponekad skreće pozornost sa samog sadržaja na način kako se govori. Poremećaj izgovora obuhvaća izostavljanje glasova, međusobne zamjene i sve oblike nepravilnog izgovora glasova koji pripadaju izgovornom sustavu nekog jezika.

Kako prepoznati poremećaj izgovora ?

Poremećaje izgovora možemo uočiti na razini glasova i/ili riječi, a mogu se javiti u tri oblika:

1. izostavljanje ili nečujna realizacija glasa - omisija

(dijete ne može izgovoriti neki glas: npr.umjesto RIBA - dijete izgovara IBA ili umjesto KRAVA - KAAVA)

2. zamjena glasa - supstitucija

(dijete glas ili skupinu glasova koje ne može izgovoriti zamjenjuje drugim glasom: npr. umjesto ŠUMA - dijete izgovara SUMA, ili umjesto RUKA - dijete izgovara LUKA ili JUKA)

3. nepravilno izgovaranje glasa ili skupine glasova - distorzija

(dijete izgovara glasove ali njihova zvukovna realizacija odstupa od standardnog izgovora npr: jako „umekšan” izgovor glasova /Š /Č/Ž/ ili „francuski” (grleni) izgovor glasa /R/ i sl.)

Razvoj izgovora kod svakog je djeteta individualan i postupan, ipak postoje određena pravila pojavnosti glasova i glasovnih skupina u govornom razvoju djeteta.

Poznavanje izgovornih normi (prema prof. Vuletić, 1990.) za pojedine glasove i glasovne skupine, može okvirno pomoći u procijeni kada ćemo greške tretirati kao poremećaje:

 

Dob djeteta

Pravilan izgovor glasova

3 - 3,5 godina

A E I O U P B T D K G M N V L F H J

4 - 4,5 godina

S Z C LJ NJ R

5 - 5,5 godina

Š Ž Č Dž Đ Ć

 

Dijete starije od 5,5 godina trebalo bi pravilno izgovarati sve glasove našeg izgovornog sustava!

Važno je na vrijeme uočiti poremećaj izgovora kod djeteta i djelovati na njegovo ublažavanje i/ili otklanjanje.

Ako govorni razvoj djeteta odstupa od očekivanog, potrebno je obratiti se logopedu.

Logoped u vrtiću će: utvrditi stanje govora djeteta, posavjetovati roditelje, konzultirati odgajatelja, razraditi program rada individualni i prema potrebi u grupi, provoditi individualne vježbe, pratiti napredovanje govora djeteta individualno i u grupi
Logoped u vrtiću također izrađuje i provodi plan rada za: poticanje razvoja jezika i govora djece od najranije dobi, prevenciju razvoja poteškoća čitanja i pisanja

Više je razloga zbog kojih se trajanje logopedske terapije može produžiti ili skratiti u odnosu na predviđeno:

• vrsta poremećaja

• motivacija djeteta i roditelja

• redovitost logopedske terapije

• kontinuitet u radu

• dob djeteta

 

KAKO RODITELJI MOGU POMOĆI U GOVORNO JEZIČNOM RAZVOJU

Potičite razvoj slušanja, razumijevanje jezika i govornu produkciju ulazeći u svakodnevne i duge interakcije sa svojim djetetom od najranije dobi.

 • Budite pravilan govorni uzor – govorite polagano i izražajno.

 • Imenujte sve čime je dijete okruženo, opisujte radnje dok ih obavljate s djetetom.

 • Igrajte se i bez igračaka: trčite, skačite, ljuljajte se, kotrljajte se, škakljajte se…

 • Uključite dijete u svoje dnevne aktivnosti.

 • Slušajte sa zanimanjem sve što vam dijete govori.

 • Ne ispravljajte i ne posramljujte dijete, krivo izgovorenu riječ ponovite jasno u izmijenjenom kontekstu.

 • Ne opominjite dijete da treba govoriti sporije, tečnije ili brže, budite strpljivi.

 • Nadograđivati i proširivati djetetovu rečenicu korisno je, ali nemojte završavati umjesto njega.

 • Ako ne razumijete dijete budite iskreni, ono vam može pokazati ili ponoviti što želi.

 • Prepričavajte nedavne događaje.

 • Postavljajte pitanja, potičite dijete da i ono pita.

 • S djetetom u krilu čitajte priče.

 • Pažljivo birajte crtiće, filmove, kompjutorske igrice.

 • Često govorite brojalice i pjesmice.

 • Napišite slikovnu poruku svome djetetu kada nekamo odlazite.
   

VIŠE O KARAKTERISTIKAMA GOVORA PREDŠKOLSKOG DJETETA U KNJIZI:

„Kako dijete govori“: D.Andrešić, N.Benc Štuka, N.Gugo Crevar, I.Ivanković, V. Mance, I.Mesec, M.Tambić , Planet Zoe

logoped Neda Gugo Crevar

 


© 2021 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.