Senzibilizacija djece za razlike

 Prihvaćanje razlika
 
Ne postoje dva ista čovjeka.
 
Svatko od nas je različit, jedinstven na svoj način. Razlike u odgoju i obrazovanju, kao i razlike u informacijama kojima smo izloženi tijekom života, stvaraju naša uvjerenja, stavove ili stereotipe. Kako bismo mogli razumjeti druge, potrebno je  krenuti od sebe i zapitati se:
 
 • Kako mi prihvaćamo različitost?
 • Koliko smo mi tolerantni kad se radi o tuđim mišljenjima?
 • Koliko smo strpljivi i fleksibilni kad se radi o prihvaćanju raznih običaja, uvjerenja i kulturoloških tradicija?
 • Koliko poštujemo i cijenimo individualnost?
 • Kako govorimo o drugima koji su drugačiji od nas?
 Prihvaćanje razlika znači razumjeti u čemu smo slični, u čemu smo različiti i odnositi se prema svima s poštovanjem i razumijevanjem bez obzira na razlike.
 
 
Tolerancija u vrtiću
 
Djeca u vrtiću osim usvajanja činjeničnog znanja,  uče i o sebi samima, jedni o drugima, i o tome kako zajedno kvalitetno živjeti.
 
U vrtiću se temeljne vrijednosti kvalitetnog odgoja poput slobode, solidarnosti, jednakosti, međusobnog uvažavanja bez obzira na dob, spol, rasu, vjeru, soco-ekonomski status ili posebne potrebe ostvaruju kroz ozračje prihvaćanja svakog djeteta, kao i njegovih specifičnosti. U takvom pozitivnom okruženju djeci se omogućuje zadovoljenje njihovih različitih potreba, ostvarivanje vlastitih potencijala u skladu s mogućnostima kao i iskustvo življenja temeljnih prava. U takvoj okolini, svako dijete, neovisno o njegovoj kronološkoj dobi, razvojnim mogućnostima i posebnim potrebama, ili pak vjerskim, nacionalnim, ekonomskim i drugim posebnostima njegove obitelji, predstavlja ravnopravnu i jednako vrijednu osobu, sa jedinstvenim kvalitetama, potrebama i mogućnostima.
 
 
               RAZLIČITOST NAS OBOGAĆUJE,
                 SVAKOM DAJE ODREĐENU I
                    POSEBNU VRIJEDNOST.


Tolerancija u obitelji
 
Djeca o toleranciji i netoleranciji najviše uče od svojih roditelja.
 
Većina stručnjaka slaže se da odgoj za toleranciju i prihvaćanje različitosti treba započeti od najranije dobi. Što roditelji mogu učiniti u odgoju da pomognu djeci da odrastu u osobe koje u različitosti vide bogatstvo, a ne povod za nasilje i diskriminaciju?
Način na koji roditelji svakodnevno razgovaraju s vlastitom djecom kao i sa svojim kolegama i prijateljima, odražava mjeru u kojoj oni uvažavaju ili neuvažavaju tuđu različitost. Djeca stalno promatraju i imitiraju roditelje, čak i prije nego progovore. Oni su ogledalo naših vrijednosti i stavova prema drugima. Roditelji koji pokazuju toleranciju kroz svakodnevne riječi i djela uče svoju djecu da cijene različitost.
 

              Problem nije u tome
       što nas djeca uvijek ne slušaju.
               Problem je u tome
            što nas uvijek gledaju.
                                         Robert Fulghum
 
 
 
Kako djecu učiti toleranciji
 
 • Odnosite se s poštovanjem prema drugima.
 • Obratite pažnju na rječnik koji koristite kad govorite o drugima.
 • Odgovorite na dječja pitanja o razlikama iskreno i sa poštovanjem.
 • Odaberite programe, filmove, priče i igre koje oslikavaju vrijednosti razlika.
 • Pomozite djetetu da upozna povijest i porijeklo svoje obitelji.
 • Potičite razvoj djetetove pozitivne slike o sebi.
 • Uključite djecu u situacije u kojima je prisutna raznolikost.
 • Učite zajedno s djecom o drugim kulturama i tradicijama.
 • Potičite djecu da iznose vlastito mišljenje, postavljaju pitanja i otvoreno govore o onom što ih muči.
 • Pomozite djetetu da vodi računa o tuđim osjećajima i mišljenju – da se stavi u poziciju drugog.
 • Pomozite djetetu da shvati kako različitosti treba cijeniti i u njima uživati.
Jedan od načina na koji djecu možemo učiti da budu tolerantna prema drugima jest da mi budemo tolerantni prema njima - uvažavati njihove jedinstvene značajke i kvalitete, njihovu osobnost, njihove specifične potrebe.
 
 
                              Kad smo sami – isti smo
                         Kad smo s nekim – različiti smo
 
 
 
Literatura:
 
Slunjski, E. (2013) Kako djetetu pomoći da (p)ostane tolerantno (razumije i prihvaća različitosti) – priručnik za roditelje, odgojitelje i učitelje. Zagreb: Element d.o.o.
 
Krizmanić, M., Kolesarić, V. (2005) Tolerancija u svakidašnjem životu - Psihologija tolerancije. Zagreb: Naklada Slap.
 
 
psiholog Marijana Plavšin
 
 
 
 

© 2021 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.