Razvoj predvještina čitanja i pisanja

  RAZVOJ PREDVJEŠTINA ČITANJA I PISANJA
 
Čitati i pisati dijete uči u školi.
 
Predvještine čitanja i pisanja razvijaju se kroz predškolsku dob djeteta.
Preduvjeti za nesmetano usvajanje čitanja i pisanja su:
 • uredan jezično-govorni razvoj,
 • uredan razvoj pažnje i koncentracije,
 • uredan razvoj  pamćenja,
 • uredan razvoj slušne i vidne percepcije,
 • uredan razvoj fonološke svjesnosti,
 • motorička  spretnost
Razine razvoja fonološke svjesnosti:
 
• Prepoznavanje i stvaranje rime  (3-4 god)
• Prepoznavanje i segmentacija slogova (4-5 god)
• Prepoznavanje prvoga glasa u riječi  (5,5 god)
• Rastavljanje riječi na glasove i sastavljanje u smislene cjeline - riječi (6 god)
• Stvaranje veze glas-slovo (6,5 god)
 
SIMPTOMI U PREDŠKOLSKOJ DOBI KOJI MOGU UKAZIVATI NA POTEŠKOĆE U UČENJU ČITANJA I PISANJA:
 • kasno progovaranje i usporen jezično-govorni razvoj
 • siromašan rječnik
 • teškoće u razumijevanju govora
 • dugo zadržavanje pogrešaka u izgovoru glasova
 • teškoće u jezično-govornom izražavanju
 • prisutnost agramatizama u govoru
 • teškoće u zapažanju rime
 • teškoće u pamćenju
 • hiperaktivnost, impulzivnost ali i izrazito sporo reagiranje
 • teškoće  grube i fine motorike,
 • teškoće u oko-ruka koordinaciji
 • perceptivne teškoće (slušne, vidne)
 • kašnjenje u uspostavljanju cerebralne dominacije,
 • nezainteresiranost za crtanje i pisanje
 • nedostatak interesa za slikovnice i čitanje
 • dugotrajno zrcalno pisanje znakova i slova
 • nerazvijena fonološka svjesnost i nakon 6. godine 

     RODITELJI STVARAJU MOTIVIRAJUĆE OKRUŽENJE DJETETU AKO:

 • Potiču dijete na: slaganje kocaka i slagalica; prikupljanje i ljepljenje sitnih predmeta kažiprstom i palcem(pincetni hvat); nizanje kvačica; gužvanje, trganje,  savijanje papira (izrada aviona, šatora, kapa...); kotrljanje, hvatanje i bacanje lopte; nizanje kuglica na špagi; razvrstavanje geometrijskih oblika; otvaranje i zatvaranje poklopaca na kutiji; svlačenje i oblačenje odjeće i obuće; listanje slikovnica; upotreba pribora za jelo; zakopčavanje i otkopčavanje dugmadi i patenata; vezanje čvorova; rezanje škarama; zavrtanje i odvrtanje ključem; šaranje kažiprstom, štapom po brašnu, pijesku...; igre prstima - potiče se razvoj fine motorike, prepoznavanja oblika, savladavanja prostora, osvještavanja vlastitog tijela - čime se dijete priprema na zahtijevne pokrete pisanja.
 • često čitaju interesantne priče na zanimljiv način – potiču interes za čitanje
 • čitaju prema djetetu okrenut tekst – potiču interes za slova
 • stvaraju situacije u kojima djeca pitaju - podržavaju  radoznalost
 • nalaze dovoljno vremena da strpljivo odgovaraju na pitanja – obogaćuju rječnik i spoznaju
 • uče brojalice i pjesmice, zajedno smišljaju rime – potiču razvoj jezičnih vrednota, i fonolške svjesnosti
 • na zabavan način rastavljaju riječ na slogove – razvoj glasovne analize
 • osvještavaju početni glas imena djeteta i njemu bliskih osoba ili pojmova – razvoj glasovne analize
 • rastavljaju riječi na glasove, a zatim sastavljaju glasove u riječ - razvoj glasovne analize i sinteze
 • “pišu” poruke koje dijete može dešifrirati (crteži, znakovi, simboli, uz poneko slovo) potiču interes za pisanje
 • osiguraju djetetu ugodan kutak za početno bavljenje pisanjem potiču razvoj pažnje
 • s djetetom razvrstavaju, slažu, nižu s lijeva na desno te bojaju u smjeru gore/dolje - savladavanje smjera u čitanju i pisanju
 • paze na pravilno sjedenje i držanje olovke – pomažu u spretnosti pisanja
 
Što je dijete mlađe potrebni su jači vidni podražaji za boje, oblike, veličinu. Spoznaju o bojama djeca stječu postepeno, prije reagiraju na jarke, tople, zasićene boje (narančasta i crvena). Boja pomaže vidnom uočavanju i razlučivanju.
Za aktivnosti bojanja (smjer od gore prema dolje), povlačenje linija od točke do točke sa određenim smislom, smještanje dređenog znaka na određeno mjesto na papiru, precrtavanje zadanih oblika i elemenata slova -  prikladna je debela trobridna drvena olovka. Gumica za brisanje djetetu nije potrebna.
Da bi dijete pravilno smjestilo zadane znakove na papiru preduvjet je da ovlada pojmovima u okruženju, a zatim na papiru: dolje – gore; ispod-iznad; pokraj; između; lijevo-desno; orijentaciju na vlastitom tijelu i u odnosu na drugog.
Predvježbe za pisanje i čitanje trebaju biti postupne i individualno prilagođene svakom djetetu, što će omogućiti uspješnost, a samim time i motivaciju za rad.
VIŠE U KNJIZI I PRIRUČNIKU:
 • IGROM DO ČITANJA, igre i aktivnosti za razvijanje vještine čitanja, M.Čudina Obradović, Školska knjiga.
 • ČITANJE PRIJE ŠKOLE, priručnik za roditelje i odgojitelje, M.Čudina Obradović, Školska knjiga.
PRIJEDLOZI ZA VJEŽBE GRAFOMOTORIKE :

·IGRE OLOVKOM - Predvježbe pisanja, Silvija Philipps, Slap

 • CVRČKOVA CRTANČICA sa samoljepivim zadacima, N.Gugo Crevar, Cvrčak
 
Logoped, Neda Gugo Crevar

© 2021 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.