Zamolba

                                                                Dječji vrtić                                             
 
 
 
 
Z  A  M  O  L  B  A
 
 
 
kojom  ja ____________________________________________________________,
 
roditelj/skrbnik djeteta _________________________________ rođ. ______________
 
upisanog u Dječji vrtić __________________________molim i vlastoručnim potpisom
 
potvrđujem da mi je potrebit prijelaz djeteta prema mjestu stanovanja u Dječji vrtić ________________________.
 
U slučaju odobrenog prijelaza obvezujem se da ću dijete ispisati iz Dječjeg vrtića 
 
_____________________ s 31. kolovoza 2021.g.
 
 
 
 
 
U Zagrebu, ____________    
 
 
                                                                                 
RODITELJ/SKRBNIK
 
 

 


© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.