Zamolba

                                                              

PODNOSITELJ ZAMOLBE (roditelj/skrbnik)
IME I PREZIME:                                                             
ADRESA:                                                                        
 
 
Z  A  M  O  L  B  A
 
 
kojom ja roditelj/skrbnik

djeteta (ime i prezime) _________________________________, rođenog (dan.mjesec.godina) __________________, upisanog u DJEČJI VRTIĆ _______________________________,

molim i vlastoručnim potpisom potvrđujem da mi je potrebit prijelaz djeteta prema mjestu stanovanja u DJEČJI VRTIĆ _________________________________________________.
 
U slučaju odobrenog prijelaza obvezujem se da ću dijete ispisati iz sadašnjeg dječjeg vrtića s 31. kolovozom 2023.godine.
 
Kao podnositelj zamolbe dobrovoljno dajem osobne podatke u svrhu postupka prijelaza djeteta/djece iz dječjeg vrtića u drugu dječji vrtić, te daljnjeg ostvarivanja prava i obaveza korisnika usluga dječjeg vrtića, a koje su regulirane Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću.
Upoznat/a sam s Izjavom o zaštiti osobnih podataka.
Ovlašćujem Dječji vrtić i nadležno gradsko upravno tijelo da iste ima pravo provjeravati.
Podnošenjem zamolbe dajem izričitu privolu za daljnju komunikaciju, obradu i razmjenu osobnih podataka između navedenih dječjih vrtića.
Upoznat/a sam da dječji vrtić zadržava pravo rasporeda djeteta u skupine i objekte.
 
 
U Zagrebu, dana                                   
 
                                                                                                                                                     Potpis podnositelja zamolbe

 
            

© 2023 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.