Upravno vijeće

Upravno vijeće

KLASA: 601-02/21-05/4

URBROJ: 251-647-04-21-2

Zagreb, 6.5.2021. 

 

Izvod iz zapisnika - 31. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Cvrčak", održana

6.5.2021. s početkom u 16 sati

 

 

 

I.

Na zapisnik sa 31. sjednice nije bilo primjedbi, stoga je isti jednoglasno verificiran. 

 

 

 

II.

Donesena je jednoglasna odluka o usvajanju Plana upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, i Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga za pedagošku godinu 2021./2022
 


 

 

III.

 


Donesena je jednoglasna odluka o imenovanju Komisije za upis djece u sastavu: Marijana Plavšin, psiholog – predsjednica; Tihana Meaški, pedagog – član; Sanja Blažević, odgojitelj – član
 

IV.

 Donesena je jednoglasna odluka o provođenju Cjelodnevnog programa engleskog jezika, a cijena će biti 300 kn. 
Donesena je jednoglasna odluka o provođenju Kraćeg glazbenog programa, a cijena će biti 150 kn.
Donesena je jednoglasna odluka  o provođenju Cjelovitog vjerskog katoličkog programa (besplatan program).


 

 

V.

 


Donesena je jednoglasna odluka o izboru odgojitelja na neodređeno vrijeme, probni rad od 4 mj. Izabrana kandidatkinja: Stela Martinović, nastavnik predškolskog odgoja.

 

 

 

 


© 2021 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.