Posjeta predškolskom odjelu Centra za autizam

 Bili smo u stručnoj posjeti  predškolskom odjelu Centra za autizam.
Saznali smo da su usluge koje daje centar:
a) rana intervencija (rad u obitelji od 1.do 3.godine),
b) posebni program (rad u malim grupama (3-4 djece),
c) individualan terapeutski rad i rehabilitacijski postupci,
d) djelomična integracija, pružanje stručne podrške redovnim predškolskim ustanovama, pedagoška opservacija i procjena te izrada preporuka za individualni program u vrtiću, savjetodavni rad.
Nadamo se nastavku suradnje.


       

© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.