Prehrana u DV Cvrčak

Od 1.siječnja 2017. u naš tradicionalan jelovnik uveli smo neke nove namirnice i neke malo drugačije načine kuhanja.
Naše vrijedne kuharice su neka „stara“ jela počele kuhati na malo drugačiji način s povećanim normativima za veliku količinu namirnica.
Takav jelovnik je u skladu s jelovnicima svih vrtića grada Zagreba. On će i dalje biti sukladan odredbama Pograma zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima.
Prehrana primarnog programa obuhvaća doručak, ručak i užinu. Ovi obroci trebaju djetetu osiguravati prosječan unos od 70 % energetskih i prehrambenih potreba u 24 sata.

                                                                                                                                                                                                                                             zdravstvena voditeljica: Anica Kranjčec
     


© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.