Ljeto u Cvrčku

Ljetna organizacija rada u DV Cvrčak traje od 20. lipnja do 31. kolovoza 2022 godine. Krajem lipnja rad se organizira u našim objektima Turopoljska i Zapoljska, a u srpnju i kolovozu djeca borave u objektu Zapoljska. U ljetnom periodu osigurani su uvjeti za cjelokupan razvoj svakog pojedinog djeteta uvažavajući posebnosti odvijanja odgojno-obrazovnog rada.
U ovom periodu najviše se pažnje posvećuje:
  • uvjetima
  • zadovoljavanju primarnih i drugih potreba djece
  • raznolikim poticajima - materijalima i aktivnostima
  • timskom tjednom dogovaranju
  • zadacima socio-emocionalnog ravoja
U ljetnom periodu djeca razvijaju pozitivnu sliku o sebi, osobito samopouzdanje, sposobnost druženja s drugom djecom, poštivanje raznih pravila u novom prostoru. Djeca borave u klimatiziranom prostoru i osigurana su im sva didaktička sredstva za siguran, sadržajan boravak u ustanovi. Jedan dio aktivnosti provodi se i u vanjskim prostorima vrtića gdje je osmišljen boravak  na zraku. Djeci  su ponuđeni razni poticaji za istraživačke igre, razni likovni i neoblikovani materijal, sredstva za igru s vodom i pijeskom kao i  druga sredstva koja potiču cijelokupan rast i razvoj djeteta. Na taj način djeca razvijaju vještine na svim razvojnim područjima, zadovoljavaju svoju potrebu za kretanjem te pokazuju svoju  radoznalost i radost. Stalna dostupnost tekućine i adekvatne zaštite omogućuje djeci nesmetanu igru u vanjskim prostorima.
Roditelji su pravovremeno obavješteni o organizacijskim promjenama putem obiteljskih kutića. 


  

Vaš Cvrčak
© 2023 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.