Preporuka postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)

Nastavno na medijske izjave u kojima se navodi da u dječjim vrtićima manjka higijenskih potrepština obavještavamo vas da je sukladno dopisu i preporukama Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanaosti i obrazovanja RH, DV Cvrčak uveo  pojačane higijenske mjere u svrhu sprečavanja širenja korona virusa.  U vrtiću su osigurane dovoljne  količine higijenskih potrepština (dezinficijensa, papira za ruke i tekućeg sapuna). Djeca i odgojitelji su upućeni na primjenu općih mjera zaštite te su u svim skupinama stavljene obavijesti i preporuke postupanja Zavoda za javno zdravstvo.

Opće mjere zaštite: 

  • češće pranje ruku sa sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili sušilicama sa cirkulirajućim zrakom ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola
  • nedolazak u školu i predškolsku ustanovu osoblju, učenicima, djeci i osobama u pratnji koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah; sva ostala djeca i učenici uobičajeno pohađaju odgojno-obrazovne ustanove te sve školske i izvannastavne aktivnosti.
Djecu i učenike kao i ostale građane neophodno je stalno podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:
  • redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
  • kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke
  • izbjegavajte bliski kontakt s osobama koje imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koje imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah


© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.