POTREBNA ZNANJA DJECE PRIJE POLASKA U ŠKOLU – PREPORUKA ZA RODITELJE

U predškolskoj ustanovi procjena spremnosti djeteta za polazak u prvi razred obuhvaća grafomotoriku, okulomotornu koordinaciju, predčitalačke vještine, predmatematičke vještine, sposobnost koncentracije, činjenično znanje, vizualnu percepciju ali i emocionalnu zrelost i socijalne vještine.
 
ZNANJA KOJA DJECA TREBAJU IMATI USVOJENA

1.Opći podaci djeteta o sebi
-ime i prezime
-godine
-adresa stanovanja
-datum rođenja
-ukućani s kojima živi
-osobe koje ga dovode i odvode iz vrtića
-zanimanje roditelja
 
2.Opća informiranost – koliko dijete zna o svijetu oko sebe
-ime grada u kojem živi
-samostalno nabrajanje dana u tjednu
-samostalno nabrajanje godišnjih doba
-povezivanje što se u kojem godišnjem dobu dešava s obzirom na
promjene u prirodi
 
3. Vizualno pamćenje
-u kuiju ili na stol stavimo 6 poznatih predmeta, koje pokažemo djetetu na nekoliko sekundi. Dijete pogleda predmete bez imenovanja, a zatim uklonimo predmete iz vidokruga djeteta i tražimo od njega da ih imenuje. Dijete treba navesti barem 4 predmeta  (npr. u kutiju ili na stol se stave škarice, olovka, ključ, kockica, šiljilo, loptica i sl.)
 
4. Sposobnost generalizacije
-pokazivanje slika djetetu koje ono imenuje pojedinačno a zatim i skupno - svrstavanje pojmova sa slika u predviđene kategorije (voće, povrće, životinje, vozila i sl.)
 
5. Sposobnost logičkog zaključivanja
-slaganje sličica pravilnim redosljedom (djetetu se daju četiri sličice koje ono slaže u logičan niz)
-postavljanje pitanja djetetu  Od čega je što? – npr. od čega dobivamo brašno ili od čega se dobiva neki odjevni predmet
-igra domino
 
6. Govorni razvoj djeteta - verbalno izražavanje
-uspostavljanje glasovne analize i sinteze (rastavljanje riječi na pojedine glasove, te obrnuto, od niza glasova prepoznavanje određenih riječi)
-pravilno izgovaranje glasova i riječi
-pričanje u logičnom slijedu
- jasno izražavanje svojih misli potreba te razumijevanje govora drugih
 
7. Prostorna orijentacija
-usvajanje prostornih relacija (gore, dolje, lijevo,desno, ispred, iznad, iza, ispod, pored)
 
8.Vremenska orijentacija – nabrajanje i opisivanje vremenskih odnosa
-nabrajanje godišnjih doba
- razlikovanje vremenskih odnosa (jučer-danas-sutra)
- razlikovanje doba dana (jutro-podne-večer)
-razlikovanje odnosa mlađi-stariji
 
9. Analogijski odnosi i odnosi među predmetima
-toplo-hladno
-dan-noć
-veseo-žalostan
-veći-manji, viši-niži, duži-kraći
 
10. Prepoznavanje slova
-prepoznaje slova u nizu.
 
11. Prepoznavanje brojeva
- mehaničko brojanje do 30, uz pokazivanje do 13
- prepoznavanje brojeva u nizu
-poznavanje rednih brojeva
-povezivanje broja s količinom
-snalaženje s pojmovima više i manje
- rješavanje jednostavnijih zadataka zbrajanja i oduzimanja na konkretnom materijalu do 10
 
12. Prepoznavanje boja
-prepoznavanje i imenovanje osnovnih boja
-prepoznavanje i imenovanje nijansi.
 
13. Motorika ruke
-pravilno držanje olovke
-usvojenost grafomotoričkih vještina (razvijanje fine motorike kroz različite igre i aktivnosti koje uključuju manipulaciju rukama i prstima)
 
14.Vidno razlikovanje
-traženje sličnosti i razlika na ponuđenim crtežima, slovima, brojevima, predmetima, sličicama
 
15. Poznavanje činjenica i pojmova
 
16. Predčitalačke vještine
 
17. Razvijenost pažnje
-dijete treba imati namjernu pažnju i mogućnost koncentracije (prosječna pažnja od 10-15 min.)
 
18. Emocionalna i socijalna zrelost 
- primjereno emocionalno reagiranje i kontrola ponašanja od strane djeteta, poštivanje pravila
-razvijenost socijalnih vještina poput suradnje, dijeljenja, popuštanja, iskazivanja vlastitih potreba, stvaranje prijateljstava
Dijete koje kreće u školu također treba poticati u razvoju samostalnosti i odgovornosti kako bi lakše izvršavalo svoje obaveze i usvojilo radne navike. Važno mu je pomoći u planiranju vremena za učenje, za ostale aktivnosti, ali i za odmor. Dijete će se lakše snalaziti u svojim obavezama ako ga se uputi da samostalno obavlja aktivnosti, za koje je ono u toj dobi sposobno, npr. da dovodi u red svoj radni prostor, da na vrijeme sprema torbu za školu, da završi započeto i sl. Pri tome treba imati u vidu da je svako dijete individua za sebe te da napreduje u skladu s vlastitim tempom i ritmom razvoja.
 
Stručni suradnik psiholog
 

© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.