Sklop aktivnosti u skupini Dupini

Skupina Dupini nedavno je odradila mini  projekt o "virusima i bakterijama". Prikazujemo Vam jednu od ideja kako zabaviti djecu i predlažemo dvije  edukativne slikovnice putem kojih djeci možete približiti trenutnu situaciju. 
https://drive.google.com/file/d/1Obg-N4aPdNX56CKi-QEaMFEGrfwFCMnz/view

Odgojiteljice skupine Dupini

    © 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.