Kazalište sjena

Putem ovog linka možete pogledati kratku reportažu o kazalištu sjena, koja je snimljena u suradnji s Ivkicom. B. voditeljicom lutkarskog kazališta "Svijet lutaka". https://youtu.be/FqrsI38uAes

Također putem linka možete pogledati i predstavu "Djed i repa". https://youtu.be/j_K9ugSqTtY

SADRŽAJ PREDSTAVE:

Priča se sadržajno prilagođava djeci različite dobi. Kombinacijom ginjol lutaka i kazalištem sjena želi se dočarati cijeli proces rasta i razvoja biljaka u vrtu koje dijete ne može uočiti i doživjeti u svakodnevnom životu. Cilj je da djeca uoče odnose, uzročno posljedične veze unutar prirodnih događanja, a time i međuzavisnost biljaka, kukaca, životinja i ljudi. Priča omogućuje uočavanje problemskih situacija i potrebe stvaranja plana za njihovo rješavanje, izmišljanje različitih rješenja koja se isprobavaju do pronalaska uspješnog rješenja. Kroz priču se osvještava koliko je svaka pomoć važna i vrijedna, a kadkada je i ona najmanja pomoć presudna za postizanje uspjeha.


PRIJEDLOG MOGUĆIH SADRŽAJA I AKTIVNOSTI VEZANIH UZ NASTAJANJE MALOG KAZALIŠTA   
 

 • pažljiv odabir priča ili bajki ili izmišljeni tekst (koji imaju umjetničku vrijednost i naglašenu poruku)
 • višekratno pričanje priče ili prepričavanje te pričanje po modelu "što bi bilo kad bi bilo?!", uz naglašavanje važnih trenutaka
 • razne igre zamišljanja i uživljavanja vezane uz priču
 • razgovori s djecom o njihovim sličnim iskustvima vezanim uz događaje u priči
 • uživljavanje u likove i događaje vezane uz  priču "Igramo se priče"
 • izrada simbola za dječje glave ili dijelova kostima koji će predstavljati određene likove iz priče (za scensku igru djece)
 • razgovori i dogovori s djecom o njihovim daljnjim interesima i  aktivnostima vezanim uz priču
 • posjet kazalištu i skladištu kazališta lutaka i kazališnih rekvizita
 • posjet kazališnoj garderobi
 • radionica  izrade lutaka  s djecom nakon odgledane gostujuće kazališne predstave u vrtiću, razni načini prorade doživljaja nakon odgledane predstave
 • organizacija meterijalne sredine (centar za izradu lutaka, paravana i svega ostalog, a potrebnog za stvarnje i nastajanje malog kazališta)
 • posjet glumca, lutkara, roditelja (stolara, krojačice, arhitekta...) u grupi, koji nam mogu svojim idejama i radom pomoći u obogaćivnju kazališnog centra
 • prikupljanje slika i fotografija scenskih lutaka ili lutkarskih predstava
 • proučavanje knjige o lutkama i lutkarstvu
 • izrada skice zamišljene lutke (nacrt lutke u boji sa svim detaljima)
 • prikupljanje materijala  za izradu lutaka i sortiranje u za to obilježene kutije
 • planiranje i kreiranje lutaka po fazama, uz pomoć odraslih (odgajatelja, roditelja, lutkarice...) ili samostalna izrada, ovisno o dobi djeteta tipu lutke i načinu spajanja dijelova lutke
 • prva faza izrade lutke – izrada nacrta lutkine glave i kompletne lutke, priprema za kaširanje i kaširanje lutkine glave
 • druga faza izrade lutke - brušenjne lutke brusnim papirom i zaglađivanje površine modelir  masom te popunjavanje neravnina
 • treća faza izrade lutke - oslikavanje lutkine glave i davanje izraza i karaktera lutki
 • četvrta faza izrade lutke - izrada tijela lutke odnosno haljine, izrada ruke, šape, noge, kose, brade, brkova…
 • planiranje izrade kulisa ili paravana za lutke - kreiranje vlastitog kazališta
 • rad odgajatelja na tekstu - pretvaranje priče u kazališni tekst
 • dogovor oko glazbeno zvučnih efekata i njihova izrada (udaraljke, šučkalice, zvečke...)
 • uvježbavanje kretanja na sceni i iza paravana i usvajanje lutkarske abecede – kretanje, oživljavanje lutke na sceni, paravanu
 • spajanje animacije lutke,  kazališnog teksta i glazbenih efekata
 • predstava za djecu iz drugih skupina, za roditelje, javni nastup djece izvan vrtića
 
NAPOMENA: igra i razvoj svih aktivnosti vezanih uz stvaranje predstave mora teći u dogovoru s djecom. Djeca mogu planirati aktivnosti, naravno uz pomoć odgajatelja.
Poticaj  i pomoć odraslih pri oblikovanju lutke s djecom vrlo je vrijedana jer je odnos djeteta prema lutki koju oblikuje samo ili uz pomoć odraslih drugačiji od odnosa djeteta prema lutki koju je za njega izradio netko drugi. Cilj nam je da dijete ne bude pasivni promatrač već aktivni sudionik nastanka lutke i lutkarske predstave.


VAŽNE  SMJERNICE  PRI  NASTAJANJU  MALOG  KAZALIŠTA U SKUPINI ILI DRUGOM PROSTORU VRTIĆA
 
Materijale za izradu lutaka potrebno je dodavati postepeno da dijete stigne postepeno istražiti određeni  materijal. Previše materijala odjednom izaziva kod djece zbunjenost, ali materijala uvijek mora biti dovoljno za izradu različitih vrsta lutaka ili više lutaka iste vrste.
U ponudi materijala za izradu lutaka pripaziti na konbinaciju ponuđenog materijala i pridržavati se pravila likovnosti i estetike, pa je važno  ne nuditi djeci više vrsta materijala kod izrade jednog tipa lutke.
 
 ORGANIZACIJA PROSTORA - CENTRA
(centra za izradu lutaka i igru s lutkama bilo koje vrste – improvizirane, kazališne)
       
- razne police, stol, stolice, razne vrste vizuelnih pregrada, visećih i stojećih ...
- materijali za izradu lutaka ili scene sortirani u uredno obilježenim kutijama i smještenim na police
- obilježiti centar s  natpisom "KAZALIŠTE LUTAKA" i radnim vremenom
 
Stalno prisutni materijali:
 - papiri raznih veličina, tvrdoće, boja...
 - škare
 - ljepila: za papir, drvofiks, silikonsko (njima rukuju  samo odrasli na intervenciju djeteta)
 - razni štapovi veči i manji
 - krpice tkanine raznih veličina i teksture
 - vuna
 - ostaci kože
 - gumbi
 - razni neoblikovani materijali za izradu udaraljki
 - stiropor neoblikovani i oblikovani, raznih veličina i oblika
 - olovke, pastele, flomasteri
 - razna sredstva za povezibanje određenih dijelova lutke: pik trake raznih širina, selotejp, špaga,   konac
 - šivača mašina, krojevi za lutkine kostime
 - pano za izlaganje nacrta lutaka i ostalih crteža ili slika nastalih u radionici lutaka
 - prostor sa stalkom za odlaganje gotovih lutaka
 - organizirati mjesto za scenu, paravan, glumce i publiku-gledalište (s djecom dogovoriti pravila ponašanja u “našem kazalištu")
- dogovoriti i organizirati prostor za audio-vizuelne aparate: CD-player, foto aparat, kameru i sve što će biti glazbena pratnja pri izvođenju predstava (razne udaraljke, zvečke, šuškalice...)
 
 Djetetu treba pomoći i usmjeriti ga u izradi i oživljavanju lutke odnosno u usvajanju lutkarske abecede, ali i poticati ga istovremeno  u što samostalnijem i spontanijem osmišljavanju i stvaranju lutke, lutkarske  predstave i scene.
 Valja pripaziti da u istoj predstavi ne koristimo razne ili više tipova lutaka, osim u  određenim specifičnim  situacijama kada se u jednoj predstavi pojavljuju ljudi i životinje koji se po nečem bitno razlikuju.
S djecom možemo izrađivati improvizirane, situacijske lutke (to može biti bilo što, a da djetetu predstavlja lutku, pa i običan predmet ili dijelovi tijela obilježeni simbolično) ili prave kazališne lutke.
 

© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.