Priprema za školu

Ako stvaramo motivirajuće okruženje u kojem se podržava dječja radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo, stvaramo dobre uvjete za budućeg uspješnog đaka – prvaka. Neke djetetove osobine, sposobnosti i vještine su presudnije za uspješno školovanje od poznavanja slova.
 
Dobar start u školi ima dijete koje:
•         ima dobru sliku o sebi,
•         zna se zauzeti za sebe,
•         zna rješavati probleme i sukobe,
•         ponosi se uspjehom,
•         podnosi neuspjeh, 
•         pomaže i dijeli s prijateljima,
•         zna se dogovarati i pridržavati pravila,
s upornošću završava što je započelo…

Što je korisno naučiti dijete prije škole?
 
Osamostaliti dijete u brizi za sebe: u kulturno-higijenskim navikama pri jelu, oblačenju, korištenju WC, pranju i brisanju ruku, u brizi za svoje stvari…
Naučiti neke važne stvari: ime i prezime (svoje i roditelja), adresu i broj telefona, riječi kulturnog ophođenja, siguran put od kuće do škole…
Neke korisne igre i aktivnosti roditelja i djeteta:

•         društvene igre (čovječe ne ljuti se, memori, domino) – razvoj pažnje i pamćenja, usvajanje pojma broja, radost zbog uspjeha, podnošenje neuspjeha
•         različiti zadaci (u radnim listovima, dječjim časopisima) – razvoj percepcije, rezoniranja, rješavanja problema, spremnost da se uloži mentalni napor, upornost, dovršavanje započetog
•         "matematičke igre" u svakodnevnim situacijama (uspoređivanje, svrstavanje i razvrstavanje, sparivanje i pridruživanje, rastavljanje cjeline na dijelove i obrnuto, brojenje, prepoznavanje brojki) – razvoj percepcije, usvajanje pojma broja, logičko zaključivanje
•         zajedničko čitanje priča i gledanje filmova u kojima se djetetu tumače postupci likova – prepoznavanje tuđih i svojih emocija, uživljavanje u situacije drugih, empatija
•         prepričavanje priča i događaja – razvoj govora (pravilne rečenice, bogaćenje rječnika), logično prepričavanje (početak-sredina-kraj), postavljanje pitanja
crtanje, bojanje, modeliranje – kreativnost, pravilno držanje olovke, preciznost, snalaženje na papiru (odozgo prema dolje, s lijevog na desno)
 
PREPORUČAMO OVE KNJIGE:
  • Igrom do čitanja, Čudina–Obradović, M., Zagreb : Školska knjiga, 1995.
  • Čitanje prije škole, priručnik za roditelje i odgojitelje, Čudina–Obradović, M., Zagreb : Školska knjiga, 2002.
  • Matematika prije škole, priručnik za roditelje i odgojitelje, Čudina–Obradović, M., Zagreb : Školska knjiga, 2002.
  • Čitanje i pisanje, priručnik za roditelje i odgajatelje, Lawrence L., Zagreb : Hena com, 2003.
  • Učenje kroz igru, priručnik za roditelje, Britton L., Zagreb : Hena com, 2000.
  • Kako pripremati dijete za školu, Hitrec G., Zagreb : Školska knjiga, 1991.
 
KOMPJUTERSKI  PROGRAMI :
  • Sunčica među slovima – program za učenje slova, za djecu od 4 do 8 godina
  • Sunčica među brojevima – program za učenje matematike, za djecu od 4 do 8 godina
  • Sunčica u prirodi – program u kojem se uče mjeseci u godini, gledanje na sat, dani u tjednu te o životinjama i njihovoj okolini
Roditelji mogu biti najbolji “učitelji” čitanja i pisanja svome djetetu ako:
• često čitaju interesantne priče na zanimljiv način – potiču interes za čitanje
• čitaju prema djetetu okrenut tekst – potiču interes za slova
• stvaraju situacije u kojima djeca pitaju, te
• nalaze dovoljno vremena da strpljivo odgovaraju na pitanja – potiču razvoj rječnika
• uče brojalice i pjesmice, zajedno smišljaju rime – potiču razvoj jezičnih vrednota
• osvještavaju početni glas imena djeteta i njemu bliskih osoba ili pojmova te
• na zabavan način rastavljaju riječ na slogove i glasove, a zatim sastavljaju glasove u riječ - razvoj glasovne analize i sinteze  
• “pišu” poruke koje dijete može dešifrirati (crtanjem i uz poneko slovo) – potiču interes za pisanje
• osiguraju djetetu ugodan kutak za početno bavljenje pisanjem – potiču razvoj pažnje
• paze na pravilno sjedenje i držanje olovke – pomažu u spretnosti pisanja
• zajednički s djetetom provjeravaju zadatke, uz isticanje dobrih rezultata, bez kritiziranja ili kažnjavanja – potiču samokontrolu i samopouzdanje
 
 
Čitanje i pisanje djetetu će kroz cijelo školovanje, a i kasnije u životu biti važan izvor znanja i užitka.

psiholog i logoped DV Cvrčak

 

© 2021 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.