Sklop aktivnosti u skupini Dupini na temu "Leptir"

Uz pjesmu "Najšareniji leptir" nastali su ovi prekrasni dječji radovi. Odgojitelji su i dalje nastavili virtualnu suradnju s roditeljima i djecom. Komunikacija se odvija na tjednoj bazi. Roditeljima se nude razne zanimljive aktivnosti za nadolazeći tjedan koje roditelji s djecom provode kod kuće. Ostvarene aktivnosti odgojitelji fotografiraju i šalju odgojiteljima e-poštom.

  
                                
Odgojiteljice skupine Dupini

© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.