Sklop aktivnosti na temu maslačak-prijedlog odgojiteljica skupine Maslačak

Maslačak je vrlo prilagodljiva biljka. Uspjeva na svakovrsnom tlu, u kojem razvija snažni vretenasti korjen, duboko do 30 cm. List maslačka je prizemni, nejednakog ruba, više-manje urezan te dug 5-25 cm. Svijetložuti cvatovi razvijaju se na rubu šuplje cvjetne stabljike, koja kao i svi dijelovi maslačka, sadrži mliječni sok. Maslačkov cvijet je prepoznatljive žute boje, a od maslačka se može raditi i med žute boje. Maslačak često smatramo korovom, a zapravo je vrlo ljekovita biljka. Pojavljuje se na livadama, parkovima, vrtovima uz putove i živice.
Odgojiteljice predlažu likovne aktivnosti raznim tehnikama vezane na temu maslačka.
  • Izrada maslačka od kolaža ili papira u boji
  • Crtanje maslačka bijelom temperom u koju djeca umaču svoj prstić ili štapić za uši, zatim otiskuju na papir i tako crtaju procvali bijeli maslačkov cvijet
  • Djeca mogu gornji dio plastične vilice umakati u žutu temperu, otiskivati ga na papir i tako crtati žuti cvijet maslačka.
Nadamo se da ćete uživati u ovim aktivnostima.

Odgojiteljice skupine Maslačak

© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.