Lokacija

Dječji vrtić Cvrčak nalazi se u Zagrebu na Peščenici.

Raspoređeni smo na četiri adrese:

  • Turpoljska 29 (uprava, 11 jasličkih i vrtićkih skupina)
  • Zapoljska 34 (12 jasličkih i vrtićkih skupina)
  • Đalskog 29a (1 jaslička i 3vrtićke skupune)
  • Vukomerec 43 (1 jaslička i 3 vrtićke skupine)© 2023 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.