Predstava kazališta Smješko "Naš zeleni svijet"

Kazalište Smješko za djecu Turopoljske vrtića doniralo je predstavu "Naš zeleni svijet". Izvedba je sufinancirana od strane Grada Zagreba-Gradskog ureda za gospodarstvo,energetiku i zaštitu okoliša u sklopu projekta“Čuvajmo okoliš sa Smješkom“.
Predstava na zanimljiv i zabavan način educira  djecu o pravilnoj reciklaži i ekologiji. Djeca kroz ovu ekološku predstavu usvajaju znanja o očuvanju prirode, što oni sami mogu učiniti kako bi bilo manje smeća, te kako reciklirati  nepotrebne stvari. Također su saznali kako je nastala naša Planeta Zemlja, što su kiše i kako je nastao prvi život. Predstava je interaktivna i zanimljiva, a reakcije djece su vrlo pozitivne. Na kraju predstave vrtiću je donirana sadnica voćke koja će biti posađena u dvorištu vrtića.

  

Tihana M, pedagog

© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.