OBJAVA REZULTATA UPISA ZA 2022/2023. PEDAGOŠKU GODINU

 Upisi djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022/23. na području Grada Zagreba. 

https://vrtic-cvrcak.zagreb.hr/UserDocsImages/ObjavaRezultataUpisa 2022,23.pdf

Ugovori za djecu koja od rujna 2022. kreću u DV Cvrčak potpisivati će se u periodu od 05-07. srpnja 2022. (utorak-četvrtak) u tajništvu vrtića, Turopoljska 29 .
Ugovor obavezno potpisuju oba roditelja.

Kod potpisivanja ugovora potrebno je donijeti :
  • Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu  djeteta prije upisa u dječji vrtić, 
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta, 
  • presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid
  • za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.)."
 
Radno vrijeme tajništva: 
od 07:30-12:00 sati i od 12:30-15:30 sati.

Sve informacije o vrtiću, programima, pripremi, polasku djece u jaslice i vrtić te prilagodbi moći će se pročitati na web stranici DV Cvrčak u kategoriji aktualnosti i edukativni članci za roditelje.
Pratite našu web stranicu vrtića.

© 2022 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.