Upravno vijeće

 

Upravno vijeće

KLASA: 601-02/23-05/5

URBROJ: 251-647-04-23-2

Zagreb, 15.5.2023. 

 

Izvod iz zapisnika - 17. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Cvrčak", održana

15.5.2023. 

 

 

 

I.


 Na zapisnik sa 16. sjednice nije bilo primjedbi, stoga je isti jednoglasno verificiran. 

 

II.


 

Donesena je jednoglasna odluka o usvajanju Plana upisa djece i Pravilnika o upisu djece. 


 

III

 

Donesena je jednoglasna odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za upis djece. 
 

IV.


 

Donesena je jednoglasna odluka o raspisivanju javnog natječaja na neodređeno vrijeme za odgojitelja zbog odlaska u mirovinu.


Donesena je jednoglasna odluka o raspisivanju javnog natječaja na određeno vrijeme za odgojitelja zbog dugog bolovanja. 
 

 

 

 


© 2023 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.