Aktivnosti za vrijeme Korizme u skupini Pingvini

Djeca skupine Pingvini u kojoj se provodi Poseban program Katoličkog vjerskog odgoja,  započela  su Korizmeno vrijeme kroz izradu križa u likovnoj tehnici- kolaž, krep papir - ( gužvanje papira i lijepljenje- vježba fine motorike) s otiskom dlana i ljubičastim križem koji nas poziva na iščekivanje, molitvu i dobra djela. Korizma je vrijeme od 40 dana kad se posebno pripremamo za naš najveći kršćanski blagdan, Uskrs. To su dani molitve, posta, dobrih djela i ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Kroz vrijeme Korizme djecu uvodimo u novo liturgijsko vrijeme, upoznajemo se s gestom stavljanja znaka križa od pepela na čelo (na Pepelnicu) uz poziv da u ovom vremenu više mislimo na Isusa i ljude oko sebe. U dogovoru sa župnikom župe Bl. Augustina Kažotića skupina" Pingvini"  prisustvovala je obredu pepeljanja. Za vrijeme obreda djeca su pjevala prigodne pjesme. Djeca su imala  mnoga pitanja o korizmi  i pepeljanju, na koja su dobila odgovor, te su obećala da će biti dobri svojim roditeljima i tetama u vrtiću i da će činiti dobra djela. 


Odgojiteljica skupine Pingvini Ruža A.


  

© 2023 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.