Lista prednosti za upis djece u DV Cvrčak 23.01.2024.

 Prema članku 26.  Pravilnika o upisu djece u DV Cvrčak, po objavi konačnih rezultata, redoslijed neprihvaćenih zahtjeva za upis djece temelj je za utvrđivanje Liste prednosti za upis djece u Dječji vrtić tijekom pedagoške godine (u daljnjem tekstu: Lista prednosti) ukoliko se oslobode mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama ili se prošire prostorni kapaciteti dječjeg vrtića.
Stručno povjerenstvo utvrđuje i vodi, a Dječji vrtić objavljuje na svojim internetskim stranicama Listu prednosti za tekuću pedagošku godinu do provedbe redovitih upisa za novu pedagošku godinu

Lista prednosti za upis djece u DV Cvrčak 

© 2024 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.