Programi

Cjelodnevni programi 2023/2024.

 • 10 satni redovni program
 • Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika (skupina Bunnies i Little Frogs u Zapoljskoj, skupina Poppies u Turopoljskoj)
 • Redoviti 10-satni program o-o rada za djecu predškolske dobi prema koncepciji Marije Montessori (skupina LJubičice u Turopoljskoj)
 • Program katoličkog vjerskog odgoja (skupina Pingvini u Zapoljskoj)
 • preventivni programi integrirani u redovan program:
-CAP program prevencije nasilja među djecom (Child Assault Prevention)
-Program prevencije ovisnosti (promicanje zdravih stilova življenja)
-Program podrške za roditelje u sklopu UNICEF-ovog programa   "Rastimo zajedno - Prve tri su najvažnije"
 • Programi za obogaćivanje života djece:
-klizanje
-kazalište
-izleti
-predstave
 

Program predškole 2023/2024.

 • program pripreme za školu organiziran je za djecu koja nisu obuhvaćena ranim predškolskim odgojem. Cilj je osnažiti i osamostaliti djecu u godini prije polaska u školu, razviti socijalne, komunikacijske i predčitalačke vještine potrebne za polazak djece u prvi razred. Program traje od listopada do lipnja tekuće pedagoške godine i odvija se u objektu Turopoljska 29.
POZIV ZA UPIS U POSEBNE PROGRAME DV CVRČAK 2023/2024.

NOVO!!!!  Redoviti 10-satni program o-o rada za djecu predškolske dobi prema koncepciji Marije Montessori
 • Program se provodi u objektu Turopoljska 29 u skupini Ljubičice , za djecu od 3 godine do polaska u školu    
 • Provode ga stručno osposobljenje odgojiteljice  
 • program se dodatno plaća 60 Eura mjesečno uz redovitu cijenu
Poseban Program učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa dječjeg vrtića
 • Program se provodi u objektu Zapoljska 34 i Turopoljska 29 ,za djecu od 3 godine do polaska u školu    
 • Provode ga stručno osposobljenje odgojiteljice  
 • program se dodatno plaća 50 Eura mjesečno uz redovitu cijenu
Program katoličkog vjerskog odgoja djece
 • Program se provodi u objektu Zapoljska 34, za djecu od 3 godine do polaska u školu
 • Provode ga stručno osposobljenje odgojiteljice 
 • ne zahtjeva od roditelja dodatno financiranje
Kraći glazbeni program
 • Program se provodi u objektu Turopoljska 29, za djecu od 3 godine do polaska u školu
 • Provodi ga stručno osposobljene odgojiteljice 
 • program se dodatno plaća 25 Eura mjesečno uz redovitu cijenu 
ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE PEDAGOGA VRTIĆA NA 091/3424-891


© 2024 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.