Programi

Cjelodnevni programi 2020/2021.

 • 10 satni redovni program
 • Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika (skupina Bunnies u Zapoljskoj, skupina Poppies u Turopoljskoj)
 • preventivni programi integrirani u redovan program:
-CAP program prevencije nasilja među djecom (Child Assault Prevention)
-Program prevencije ovisnosti (promicanje zdravih stilova življenja)
-Program podrške za roditelje u sklopu UNICEF-ovog programa   "Rastimo zajedno - Prve tri su najvažnije"
 • Programi za obogaćivanje života djece
-koturanje
-klizanje
-kazalište
-izleti
-predstave

Programi će se realizirati ovisno o epidemiološkoj situaciji.
 
Kraći programi 
 • Kraći glazbeni program (objekt Turopoljska)
 • Kraći sportski program (objekt Zapoljska)

Program predškole 2020/2021.

 • program pripreme za školu organiziran je za djecu koja nisu obuhvaćena ranim predškolskim odgojem. Cilj je osnažiti i osamostaliti djecu u godini prije polaska u školu, razviti socijalne, komunikacijske i predčitalačke vještine potrebne za polazak djece u prvi razred. Program traje od listopada do lipnja tekuće pedagoške godine i odvija se u objektu Turopoljska 29.
 
POZIV ZA UPIS U POSEBNE PROGRAME DV CVRČAK 2020/2021.
 
Poseban Program učenja engleskog jezika u sklopu redovitog programa dječjeg vrtića

 • Program se provodi u objektu Zapoljska 34, za djecu od 4 godine do polaska u školu    
 • Provode ga stručno osposobljenje odgojiteljice  Ivana Š. i Svjetlana Đ.
 • program se dodatno plaća 300 kuna mjesečno uz redovitu cijenu

Program katoličkog vjerskog odgoja djece
 • Program se provodi u objektu Zapoljska 34, za djecu od 3 godine do polaska u školu
 • Provode ga stručno osposobljenje odgojiteljice Marina N. i Ruža A.
 • ne zahtjeva od roditelja dodatno financiranje

 
ZA DODATNE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE PEDAGOGA VRTIĆA NA 091/3424-891© 2021 Vrtić Cvrčak. Sva prava pridržana.